Salacak kıyısı kentsel tasarım yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “İstanbul Senin – Geleceğine Birlikte Karar Verelim” sloganıyla düzenlediği Salacak kıyısı kentsel tasarım yarışması başvurları devam ediyor. Son teslim tarihi 1 Eylül.

İstanbul Boğazı’ndaki eşsiz manzarasıyla büyük ilgi gören, İstanbul’un kimliğinin betimlenmesinde önemli bir yere sahip olan Üsküdar sahili Salacak kıyısı yeniden düzenlenecek. Salacak kıyısının bugününü anlamak, sorunlarını doğru tespit etmek ve potansiyellerini açığa çıkarmak için iki ucundaki kentsel odakların (Üsküdar ve Harem) kent makroformu ve ilişkiler ağı içindeki değişen / dönüşen pozisyonlarını ele alacak olan yarışma, Resmi Gazete’de yayınlanarak ilan edildi. Yarışmada ilk üçe girecek olan tasarım projelerine 150’şer bin TL ödül verilecek. Mansiyon alacak 5 tasarım proje ise 50’şer bin TL ile ödüllendirilecek.

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, kentsel tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı İstanbul ili Üsküdar ilçesi Aziz Mahmut Hüdayi, Salacak ve Selimiye mahalleleri içinde yer alan ve eklerde (halihazır dwg dosyasında) sınırları verilen alandır. Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde Salacak kıyısının tasarlanmasıdır. Yarışmaya Katılma Koşulları Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

– TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.

– Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

– Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

-Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

– Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki bir üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

– Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

– Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

– 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 18 Haziran 2020, Perşembe
Son Soru Sorma Tarihi:
9 Temmuz 2020, Perşembe
Yanıtların İlanı:
13 Temmuz 2020, Pazartesi
Yer Görme için Son Tarih:
3 Ağustos 2020, Pazartesi
Projelerin Son Teslim Tarihi:
1 Eylül 2020, Salı
Posta ile Teslim Alım için Son Tarih:
3 Eylül 2020, Perşembe
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi:
11 Eylül 2020, Cuma
Kolokyum ve Ödül Töreni:
19 Eylül 2020, Cumartesi

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri: Ekrem İmamoğlu (İBB Başkanı)ü Mehmet Çakılcıoğlu (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)ü İhsan Yılmaz (İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı V.), Sunay Akın (Yazar – Müzeci – Tiyatro Oyuncusu), Ömer Yılmaz ( İPA Yarışmalar Koordinatörü)

Asli Jüri Üyeleri: Evren Başbuğ (Mimar), Can Çinici (Mimar), Ahmet Zekai Görgülü (Şehir Plancısı & Mimar), Ersen Gürsel (Mimar – Jüri Başkanı), Ceyda Özbilen (Peyzaj Mimarı)

Yedek Jüri Üyeleri: Cihan Sevindik (Mimar), Saadet Tuğçe Tezer Çılğın (Şehir Plancısı), Sibel Yılmazer (Peyzaj Mimarı)

Raportörler: Çetin Bayazit (İnşaat Mühendisi), Başak Çelik (Mimar – İPA Yarışmalar), Gökhan Gül (İnşaat Mühendisi)

Raportör Yardımcıları: Büşra Berişbilal (Mimar), Kübra Elif Durgun (Mimar – İPA Yarışmalar), Muhammed Alp Gürbüz (Mimar), Serhat Ersin Mutlu  (İnşaat Mühendisi), Melike Üresin (Peyzaj Mimarı), İzel Ece Yılmaz (İnşaat Mühendisi), Merve Nur Zeybel (Şehir Plancısı)

Ödüller

Eşdeğer Ödül (3 adet): 150.000 TL
Beş Adet Mansiyon (Eşdeğer):
50.000 TL

Ayrıca satın almalar için 100.000 TL ayrılmıştır. Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri yarışma web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 80 TL (Seksen Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi: IBAN TR83 0001 5001 5800 7294 544045  VAKIFBANK Valide Sultan Şubesi  EDTS KODU 99010

Yer Görme

Bu yarışmada yer görmek zorunludur.

– Yer görme şehir plancısı, mimar ya da peyzaj mimarı müelliflerden birisi tarafından yapılmak zorundadır.

– Yarışmacılar yarışma alanını kendi olanakları ile gezecekler ve yer görme belgesini Üsküdar Meydanı’nda bulunan İBB Beyaz Masa danışma noktasından kimliklerini ibra ederek alacaklardır.

– Yer görme için son tarih yarışma takviminde belirtilmiştir.

– Yer görme için ödeme yapılmayacaktır.

Şartname ve detaylı bilgi için tıklayınız

Bir parkın yok edilme hikayesi

Gazete Üsküdar olarak Üsküdar’da İmam Nasır ve Eski Keresteciler sokaklarının kesişimi ve Yalı Kahvesi ile Mihrimah Kahve’nin tam karşısında yer alan küçük bir park alanının 2015’ten bu yana uğradığı usulsüz değişimin izini sürdük.

Bir kent suçunu ortaya çıkardık

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi İmam Nasır ve Eski Keresteciler sokaklarının kesişiminde bulunan bir parkın aşama aşama nasıl yok edildiğini araştırdık. Yaptığımız araştırma sonucu, Üsküdar merkezde bugün Kafe Suppa tarafından işgal edilen yerde 2015 yılında Üsküdar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün tabelasının olduğu açık biçimde görülmekte. 2019 yılında ise çim alana söz konusu işletme tarafından masa ve sandalye koyması sonucu çimlerin kuruduğunu ve Park Bahçeler Müdürlüğü’nün tabelasının da kaldırıldığını doğruladık. Bu alanı araştırırken imar planlarında park alanı olarak işlendiğini ve mevcut halinde park alanının işgal edildiğini gördük.

Üsküdar Merkez, Mimar Sinan Mahallesi, 422 Ada, 3. Parselin Batısında Bulunan Yeşil Alan

İsmini vermek istemeyen bir bölge sakini, 24 Haziran 2020’de parkta bulunan toprak alanın taşlar ile kaplanması ile ilgili şikayette bulunduğunu, belediye ekiplerinin olay yerine gelerek toprak alanı kaplayan taşları sökmeye başladığı bilgisini bizimle paylaştı. Bölge sakininin ifadelerine göre, işletme sahibinin telefon görüşmelerinden sonra belediyeden gelen ekipler taşları yerine koyup olay yerinden uzaklaşıyor.

Google Street View‘in sunduğu hizmetten faydalanarak ve imar planlarını inceleyerek ilgili alanın hangi aşamalardan geçtiğini takip ettik ve süregelen bir kent suçunu ortaya çıkardık.

Yeşil alanların taş ile kaplanarak adım adım nasıl yok edildiğine dikkat çeken bu araştırmayı siz okuyucularımızın ilgisine sunuyoruz

İmar planlarına göre Üsküdar merkezdeki tek yeşil alan olan parkın 2015 yılındaki Google Street View görüntülerine baktığımızda Üsküdar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün tabelası yer almakta. Fakat aşağıdaki görselde görüldüğü üzere imar planlarına göre yeşil alan olması gereken parselde kafenin kaçak inşaatı görülüyor.

2019 yılında çim alana kafenin usulsüz olarak masa sandalye koyması sonucu çimler kuruyor ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün tabelası kaldırılıyor.

2020 yılı 23 Haziran günü toprak alanın üzeri taş ile kapatılıyor.

Tüm bu bilgileri Google Street View ve imar planları üzerinden doğruladık.

 • Şikayet üzerine Üsküdar Belediyesi ekipleri alana gidip taşları sökmeye başlıyor ve kafe sahibi telefon görüşmeleri yaparak belediye ekiplerini geri gönderiyor.
 • Alanı araştırdığımızda söz konusu bölgenin imar planlarında da park olarak işlendiğini öğrendik.
 • Dahası imar planlarını incelediğimizde bugün Kafe Suppa’nın ve işgal edilen parkın içinde bulunduğu parselin tamamının yeşil alan olduğunu öğrendik. Dolayısıyla imar planlarına göre Kafe Suppa’nın olduğu alanda herhangi bir yapı olmaması gerekiyor.
 • Sonuç olarak Kafe Suppa’nın kapalı alanının ve eskiden park olan ve bugün işgal edilen açık alanın aslında yeşil alan olduğu görülmektedir. Bu durum hem imar planlarından hem de Google Street View’in görüntülerinde yer alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü tabelasından ispat edilmektedir.

Yasa park işgaline izin vermiyor

Yasada görüldüğü üzere sosyal donatı alanı olan park ve bahçelerin işgal edilmesi mümkün değil. Buna göre Üsküdar Belediyesi’nin parkı işgal eden özel işletmeyi derhal yıkarak parkı eski haline getirmesi gerekiyor.

Yasanın ayrıntıları şöyle:

 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. maddesi belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi işgal harcına tabi.
 • Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için geçici işgali durumunda işgal harcı alınır.

Üsküdar ve Kadıköy Belediyeleri sokak hayvanları için bir araya geldi

Üsküdar ve Kadıköy Belediyelerinin ilçe sınırlarını paylaşan Haydarpaşa Garı’ndaki hayvanlar için her iki belediye de harekete geçti.

İki yıldır devam eden Haydarpaşa Garı arkeoloji kazıları sebebiyle bölgedeki hayvanlara ulaşım zorlaşmıştı. Bölgeye girişin yasak olması sebebiyle belediyeler ve gönüllüler yeteri oranda kısırlaştırma ve tedavi çalışmasında bulanamıyordu. Bugün, Üsküdar ve Kadıköy Belediyesi veteriner işleri ekipleri özel izinle bölgedeki sokak hayvanları için ortak çalışma yaptı. Gönüllülerin de katıldığı çalışmayla uyuz olan ve kısır olmayan köpekler tedavi ve kısırlaştırma için belediyelerin bakımevlerine götürüldü. Alana da köpeklerin yemesi için bol miktarda mama bırakıldı. Bölgede besleme yapan gönüllülerin ifadesine göre alanda yüze yakın köpek olduğu ancak insanlardan korktukları için gündüz dışarı çıkmadıkları öğrenildi.

Tedavi için alınan uyuz bir köpek

Ekiplerin tekrar ortak bir çalışma yapacağı bu çalışmanın köpeklerin yoğun olduğu gece saatlerinde yapılabileceği öğrenildi.

Kaynak: Ajanimo

Bir kahveden daha fazlası: Tebessüm Kahvesi

Üsküdar Altunizade’de 2016 yılında 21 Mart Down Sendromlular Günü’nde açılan Tebessüm Kahvesi down sendromlu bireylerin toplumsal yaşama katılmasını amaçlıyor. Projede onların gündelik sosyal yaşama ayak uydurmalarına ve toplumda da sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlanması bekleniyor. Tebessüm Kahvesi’nin hikayesini ve down sendromlu bireylerin eğitim süreçlerini Tebessüm Kahvesi Proje Koordinatörü Şermin Çoban anlattı.

Biz, downlu arkadaşlarımızın hayatın içinde var olduklarını herkesin görmesini istedik ’’


– Projenin ortaya çıkış hikayesinden bahseder misiniz?


Tebessüm kahvesi, Üsküdar Belediyesi sosyal işler biriminin bir sosyal sorumluluk projesi,  hedef olarak biz, downlu arkadaşlarımızın hayatın içinde var olduklarını herkesin görmesini istedik.Onlara bir fırsat verelim istedik ,fırsat verildiğinde neler yapabildiklerini gösterelim istedik.Burada bizim, on tane arkadaşımız var sabah beş arkadaşımız sabah grubunda beş  arkadaşımız ise öğleden sonra olmak üzere vardiyalı olarak altı saat çalışıyorlar.Tebessüm kahvesi okul gibi düşünülmüş bir proje burada ki on arkadaşımızı eğitip hizmet sektöründe nasıl davranmaları gerektiğini öğretip farklı işletmelerde onların istihdamlarını sağlayacağız ki yeni arkadaşlarımıza yer açılsın istiyoruz.

Projenin ilk faaliyete geçtiği zamanlarda insanların gösterdiği tutumla şimdi sergilenen tutumlar arasında bir değişiklik var mı ?


Buraya çok bilinçli bir profil geliyor ama ilk başlarda buraya gelen misafirlerimiz sanki bebek sever gibi daha insancıl duygularla yaklaşıyorlardı. Arkadaşlarımıza ” canım cicim”, ”hadi gelin oynayalım” şeklinde bir hitap tarzları vardı ama bizim amacımız down sendromlu arkadaşlarımızın toplumun içinde bir birey olarak var olmaları, müşteri profilimizden beklentimiz bana nasıl davranıyorsanız burada ki Cem arkadaşımıza da Emrah arkadaşımıza da aynı şekilde davranılması.. Burada hitap şekillerimizde öyle zaten iş yerinde Cem Bey, Emre Bey gibi hitap şekilleri kullanıyoruz.

Projenin girişim aşamasında karşılaştığınız olumsuzluklardan biraz bahseder misiniz?


Tebessüm kahvesi Üsküdar Belediyesi’nin bir projesi dediğim gibi Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen projeyi her anlamda çok sahiplendi. Siz de görmüşsünüzdür zaten çok nezih çok güzel bir yer Üsküdar’ın en değerli yerlerinden Burhan Felek köşkünün bahçesinde bir mekan. Hiçbir zorlukla karşılaşmadık, hep kolaylıklarla karşılaştık.


– Kafede kaç çalışanınız var?

Kafede şu an profesyonel olarak garson olan üç arkadaşımız var. Mutfakta iki personelimiz var Down sendromlu arkadaşlarımız ise on kişiler ve sadece servis kısmında varlar.Garson arkadaşlarımız onlara nasıl servis yapacaklarını nasıl davranmaları gerektiğini nasıl dükkan açılır, nasıl kapatılır gibi öğretileri öğretiyorlar.

Burası bir okul, sıfırdan geliyorlar buraya ve burada eğitim alıyorlar’’


– İşe başlamadan önce herhangi bir eğitimden geçiyorlar mı ?

Başta da değindiğim gibi burası bir okul,sıfırdan geliyorlar buraya ve burada eğitim alıyorlar. On arkadaşımız var. Hepsi farklı, birinin yapabildiğini diğeri yapamıyor o yüzden hep en bildiklerinden başladık. Bu özel eğitimde özgüvenlerini kaybetmemeleri açısından bu önemli bir şey. Mıntıka yapıyordur, mıntıka yaparak başlar. Daha sonra mendilleri doldurmayı yağdanlıkları doldurmayı öğrenir. Bu şekilde servise girme aşamasına kadar getirdik birçok arkadaşımızı.

– İnsanlar burada olmayı sizce neden tercih ediyorlar ?

Burası çok pozitif bir yer. Manen insanlar burada çok mutlu ve huzur doluyorlar. Bu da projenin amaçlarından biriydi zaten. Yine yeniliyorum ama müşteri profilimizin de bu arkadaşlarımıza fırsat verildiğinde neler yapabildiğini görmesini istedik. Geçmişte, ‘‘yapabilirler mi?’’ düşüncesi vardı insanlarda. Bu arkadaşlarımıza fırsat tanınmıyor. Oysaki benden hiçbir farkları yok. Onlar da bir birey ama tabii ki de özeller duygusal iniş çıkışları fazla biliyoruz ama yaptıkları işi çok güzel sahipleniyorlar.

– Benzer bir girişimde bulunmak isteyenlere öneriniz var mı ?

Bu, insanı çok iyileştiren bir şey mesela kendimden örnek vereyim; İyi niyetiniz inanılmaz gelişiyor. Çünkü karşınızda hep iyi insanlar var hiç kötülük gütmüyorlar. Dünya’ya gelmiş melekler, biz burada on tane melekle çalışıyoruz. Herkesin elini taşın altına sokması lazım belki zor bir iş olduğu düşünülüyordur ama asla değil nasıl baktığınıza bağlı. Onlar paralarını kazanıyorlar, çok mutlular, değer görüyorlar. Bu bir gerçek siz maddi olarak tatmin olduğunuzda çevrenizdeki insanları da tatmin ettiğinizde pek çok şey sizin için kolaylaşabiliyor fırsat verilsin böyle arkadaşlarımıza onlar çünkü her şeyi en iyi şekilde yapıyorlar.

– Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı ?

Sadece Downlu değil tüm engel gruplarındaki arkadaşlarımıza fırsat verilmeli çünkü fırsat verildiğinde doğru ellerde, doğru kimliklerle buluştuklarında gerçekten güzel işler yapıyorlar.
Üsküdar Belediyesi hangi partide?

Üsküdar Belediyesi 31 Mart 2019 belediye seçimleri sonucunda %48,25’lik oy çoğunluğu ile AK Parti yönetimindedir. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 2014 yılından bu yana Üsküdar belediye başkanlığı görevindedir. 31 Mart seçimlerinde yeniden AK Parti adayı gösterilen Hilmi Türkmen 159.320 oy ile belediye seçimlerini kazanmıştır. Üsküdar Belediye seçimlerinde CHP’den aday olan Ahmet Kılıç %45,48’lik oy oranı ile Hilmi Türkmen’in ardından en çok oya sahip aday olmuştur.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kimdir?

Hilmi Türkmen Ak Parti’nin kuruluş süreci ile beraber Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve sonrasında 2002 genel ve 2004 yerel seçimleri​nde AK Parti Üsküdar İlçe Seçim​ Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yapmıştır. 2003 – 2004 yıllarında ise AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Mart 2014 yerel seçimlerinde ise Ak Parti adaylığı ile Üsküdar Belediye Başkanı seçilmiştir.

İki mahalle muhtarı Üsküdar Belediyesi’ne dava açtı

Üsküdar Belediyesi ilçedeki mahalle muhtarlıklarına giderlerini karşılaması için her ay 1500 TL nakdi destek veriyor ancak Acıbadem ve Ünalan mahalle muhtarlıklarının desteği 1,5 yıl önce kesildi. Acıbadem Mahalle Muhtarı Semra Aydın ve Ünalan Mahalle Muhtarı Mezengül Şimşek Üsküdar Belediyesi’nin anayasal hüküm olan ‘’EŞİTLİK- TARAFSIZLIK ve AYRIM GÖZETMEME’’ yükümlülüklerini açıkça ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

Üsküdar Belediyesi muhtarlık hizmet binalarında kullanılmakta olan elektrik, su, doğalgaz ve kırtasiye giderlerinde kullanılmak üzere, her bir muhtarlık için aylık 1500 ₺ nakdi yardımda bulunuyor. Acıbadem ve Ünalan muhtarlıklarının ödeneği 1,5 yıl önce hiç bir gerekçe gösterilmeden kesildi. Her iki muhtarın konu ile ilgili belediyeye yaptığı yazılı ve sözlü başvurlara da herhangi bir şekilde cevap verilmedi. Bunun üzerine her iki muhtar da avukatları Onur Cingil aracılığıyla İstanbul İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Konu ile ilgili irtibat kurduğumuz mahalle muhtarları Gazete Üsküdar’a şu açıklamalarda bulundu:

Acıbadem Muhtarı Semra Aydın:

Kesinti hiçbir gerekçe gösterilmeden yapıldı. Fakat Şehit Mete Sertbaş (Tibaş) Parkı ve bitişik parseldeki bina ile ilgili mücadelede ve Validebağ Korusu’nun korunması noktasında halkın yanında olduğum için muhtarlığın cezalandırıldığını düşünüyorum. Tibaş Parkı’nın, halkın yani kamunun parkı kalması için yapılan mücadelede muhtarlık sadece bu şekilde ödenek kesilerek değil aynı zamanda muhtarlık binasına tahliye tebligatı gönderilerek de cezalandırılmak istenmişti, açtığımız dava ile yürütmeyi durdurma kararı almıştık. Yine bezer bir sonuç alacağımızı düşünüyorum.

Ünalan Mahalle Muhtarı Mezengül Şimşek:

Ünalan Mahallesi’nde deprem toplanma alanı olarak anılan bir alanın satışına karşı çıktığım ve bu konuda mahallelinin yanında yer aldığım için cezalandırıldığımızı düşünüyorum. 17 aydır mahallenin hizmetlerini aksatmadan, muhtarlığın masraflarını kendi olanaklarımız ile ödüyoruz.

Haber Merkezi

Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak

Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak. Başvurular 20 ile 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında Üsküdar İstihdam Merkezi’ne şahsen yapılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Üsküdar Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımında başvuru bilgileri şu şekilde:

– Türk vatandaşı olmak.

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

– İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

– İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

– 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

– Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

– 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen A en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen A en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

 • Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.uskudar.bel.tr) temin edeceklerdir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 20/08/2020’den 30/08/2020 Pazartesi günü saat 17:30’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:30 arasında) Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresindeki Üsküdar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı ÜSİM (Üsküdar İstihdam Merkezi)‘ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin (www.uskudar.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir.

d. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘‘Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

f. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

g. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Üsküdar Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav 14/09/2020 Pazartesi günü Saat 10:00 başlamak üzere Üsküdar Belediye Başkanlığı Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 ÜSKÜDAR-İSTANBUL adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

SINAV KONULARI:

a) Sözlü sınav;

. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

. Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

 1. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
 2. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
 3. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
 4. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
 5. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinde (www.uskudar.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde (www.uskudar.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

15 Temmuz etkinlikleri Üsküdar’da devam ediyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı etkinlikleri Üsküdar’da devam ediyor.

15 Temmuz programı çerçevesinde ülke genelinde düzenlenen etkinlikler Üsküdar’da da devam ediyor. Program Üsküdar ilçelerindeki tüm camilerde öğle namazı öncesinde şehitler için Kuran tilaveti gerçekleştirilmesi ile başladı. Sonrasında Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı, Küplüce Mezarlığı ve Çengelköy Mezarlığı’nda şehit kabirleri ziyaret edildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de katıldığı etkinlikler kapsamında Gazi Çengelköy Polis karakolu ve Acıbadem Mahallesi muhtarı şehit Mete Sertbaş’ın kabri ziyaret edildi.

Beylerbeyi sahilde sualtı etkinliği

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Üsküdar Beylerbeyi sahilde Üsküdar Belediyesi himayesinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)’nun düzenlediği sualtı gösterisi gerçekleştirildi.

15 Temmuz şehitleri anma etkinliği, Medivia Hastanesi ziyareti, Büyük Çamlıca Camii’nde akşam namazı, Mevlüt okuma ve hatim duası ile devam etti. 23.00’da ise Çengelköy Şehitler Çeşmesi’nde şerbet dağıtımı yapılacak.

15 Temmuz şehitleri anma etkinlikleri gece boyu sürecek

15 Temmuz darbe girişimine karşı şehitleri anma etkinlikleri gece boyunca devam edecek. 00.13’te tüm camilerde sela okunacak, sabah namazına kadar cami kandilleri yakılacak ve sabah ezanı öncesi tüm camilerde yeniden sela okunacak. Saat 00.00-04.00 arasında 50 kişilik gruplar halinde Üsküdar Sahil Ahmediye Meydanı’nda Demokrasi nöbeti tutulacak.

Üsküdar Belediyesi “Üsküdar en güzel balkonunu seçiyor” yarışması başlattı

Üsküdar Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Üsküdarlıların çevre bilincini artırmak için “Üsküdar en güzel balkonunu seçiyor!” isimli bir yarışma başlattı. İlk üçe giren yarışmacılara ödül verilecek.

Üsküdar Belediyesi, Üsküdarlıların çevre bilincini artırmak, görsel kalitesi yüksek şehir manzaraları elde etmek ve çiçek ve bitkiye olan ilgiyi uyandırmak için “Üsküdar en güzel balkonunu seçiyor!” isimi bir yarışma başlattı. Yarışmaya katılacak olan adaylar, balkonlarının fotoğrafını çekerek #güzelevimüsküdar hastag’i ile paylaşım yapacaklar. Yarışmaya yalnızca Üsküdar’da ikamet edenler katılabilecek.

İLK ÜÇE GİREN YARIŞMACILARA VERİLECEK ÖDÜLLER

Birinci olan kişiye Üsküdar Belediyesi tarafından Kuzguncuk veya İmrahor Bostanında 1 yıl süre ile kullanabileceği hobi bahçesi, fidan, önlük, sulama kabı ve çiçek hediye edilecek. İkinci olan kişiye, Balkon bahçeciliği ekim ve bakım malzemeleri, tohum seti, fidan, önlük, sulama kabı ve çiçek; üçüncüye ise Saksı, fidan, önlük, sulama kabı ve çiçek hediye edilecektir. Ayrıca ilk üçe giren yarışmacılara “Doğa Sever Sertifikası” verilecek olup, her bir kişi adına fidan dikilecektir.

Üsküdar sahilinde artık çekirdek yemek yasak, cezası 61 lira

Üsküdar Belediyesi’nin çevre kirliliğini önelemek için aldığı yeni karara göre Harem’den Küçüksu’ya kadar olan Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek ve kabuklu yemiş tüketmek yasaklandı. Yasağı ihlal edenler 61 lira ceza ödeyecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Twitter’da yaptığı açıklama ile Harem’den Küçüksu’ya kadar olan Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yemenin yasaklandığını duyurdu. Hilmi Türkmen, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu; Harem’den Küçüksu’ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış ve işbirliği bekliyoruz. Arzu etmeyiz ama yazılacak cezalar, engelli hizmetleri için oluşturduğumuz bir fona aktarılacak.”

SAHİLDEKİ BÜFELERDE ÇEKİRDEK SATIŞI YASAK

Üsküdar Sahilindeki görüntü kirliliğini önlemek için alınan çekirdek ve kabuklu yemiş yeme yasağının yanında, sahil yolundaki büfelerde çekirdek satışı da yasaklandı.

DRONE İLE DENETLENECEK

Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yeme yasağına uymayan vatandaşları tespit edebilmek için sıkı bir denetim ağı kuruldu. Buna göre Üsküdar Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kız Kulesi önünden başlayıp tüm sahil şeridini 24 saat denetleyecek. Zabıta ekipleri ve motosikletli ekipler ile birlikte Drone ile de denetim yapılacak.