2019 Türkiye’de yerelin en çok konuşulduğu yıl oldu. İyi işler yapabilmek / toplumsal değişim için yerel belediyelerin, mahalle meclislerinin, muhtarlıkların ve sokağın önemini hep birlikte gördük.

Tüm bunlarla birlikte yerelde doğru bilgiye erişim halen büyük bir sorun. Haber kaynağının yurttaş olduğu günümüzde sosyal medyada ise büyük bir dezenformasyon var. Bu noktada bizler Üsküdar’la ilgili doğruluğu teyit edilmiş içerikleri bir araya nasıl getirebileceğimize kafa yorarken Gazete Üsküdar fikri ortaya çıktı.

Gazete Üsküdar; Mehmet Emin İlbeyli, Sabri Durur, Özlem Temenna, Ayşe Özsoy ve Jan Gwidon Byczkowski’nin girişimiyle 2019 yılında çalışmaları başlayan internet üzerinden yayın yapan bir dijital gazetedir.

Gazete Üsküdar; yerel demokrasi, kent hakkı, savunuculuk, katılımcılık konularında yaşadığımız yerde her gün karşılaştığımız olayları ve yüzeysel olarak konuştuğumuz konuları daha kapsamlı ve nitelikli ele alacak. İnsan hikayeleri çalışacak, video içerikler üretecek, dosya haberler yapacak ve veri görselleştirecek.

Gazete Üsküdar olarak temel amacımız yerel demokrasinin gelişimine katkı sunmak ve yeni nesil bir yerel gazetenin modelini oluşturmak. Gazete Üsküdar kentin potansiyel faydalarına bütün yaşayanların eşit erişimi, bütün yaşayanların karar alma süreçlerine katılımı ve yaşayanların temel hak ve özgürlüklerinin tamamını gerçekleştirebilmesi için sosyal fayda temelli yayıncılık yapacak.

Gazete Üsküdar