Haber

Üsküdar’ın 1/5000 imar planı değişikliği askıya çıktı

Üsküdar’ın 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı askıya çıktı. Gazete Üsküdar olarak askıya çıkan imar planı değişikliği ile ilgili Mimar Aysel Can Ekşi ile konuştuk.

22.06.2020 tarihinde askıya çıkan Üsküdar; 1151 Ada – 44,74,101,102,193,195,197,198,200,201 parseller, 802 Ada; 5,6,10,11 parseller, 804 Ada 57 parsel ile Tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar plan değişikliği planlama alanı 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na tabi, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 2.Etap sınırları içinde kalmaktadır. Plan değişikliğine konu alan, Kirazlıtepe Mahallesi sınırları içerisinde, Büyük Çamlıca Camii komşuluğunda yer almakta olup, güneyinde Çamlıca, Kısıklı ve Bulgurlu bölgesi bulunmaktadır.

Mimar Aysel Can Ekşi: Plan değişikliğine konu alanının genelinde yoğun konut dokusu var

Gazete Üsküdar ekibi olarak, Üsküdar’ı ilgilendiren imar planı değişikliğinin askıya çıkmasının ne anlama geldiğini Mimar Aysel Can Ekşi ile konuştuk. Ekşi, plan değişikliğine konu olan alanda çoğunlukla konut fonksiyonu yer almakta olduğunu ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yer alan yapılarda genel olarak zemin katlarda ticaret üst katlarda konut fonksiyonu bulunduğunu belirtti. Bahçe konu planlama alanının 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda da “mesken alanlar” lejantında kaldığı görülmektedir. Mesken alanlar için “…konut ağırlıklı ve konut kullanımına hizmet edecek ticaret, sosyal, kültürel ve teknik altyapı tesislerini barındırır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Plan değişikliğine konu alanının genelinin yoğun konut dokusu olduğunu belirten Ekşi, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifine ilişkin özel hükümlere değindi. Buna göre, 2960 sayılı yasa gereği yapılanma değerleri brüt parsel üzerinden hesaplanacak olup; TAKS=0,15; Yençok = 12.50m (4.kat)’dır.

Ekşi, İlçe Belediye Başkanlığınca ve ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacağını söyledi. Projeye göre, “Ön bahçelerde tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında parsel sınırına 1000 metreden fazla yaklaşmamak şartıyla Bodrum katlarda otopark yapılabilir.” denilmektedir. Yine “Özel Hükümler’in Kentsel Çalışma Alanlarında Park alanı içinde kafeteryalar, spor faaliyet alanları vb. fonksiyonlar yer alacaktır” denmektedir.

Kültürel değerler ve yeşil alanlar korunmalı, bundan sonraki süreç halk ile ortaklaşa yürütülmeli

Mimar Aysel Can Ekşi, askıya çıkan plan değişikliği ile ilgili “yıllardır verilen yanlış kararlar ve uygulamalar sonucunda, İstanbul’un evrensel düzeyde taşıdığı tarihi, kültürel ve doğal değerlerine sahip çıkılarak bir kent oluşturulamamıştır.” dedi. Ekşi’ye göre planlama alanının büyük bir bölümünü kapsayan hisseli mülkiyet üzerinde bulunan yoğun yerleşimlerin de yeşil alanlarda bırakılması, planların hayata geçmesini güçsüzleştirmektedir.

Planlama alanındaki kültürel değerleri korumak ve kente yeniden kazandırmanın önemine dikkat çeken Ekşi, bundan sonraki sürecin halkla ortaklaştırılması gerektiğini ve bunun için de belediye ve halk arasında sivil bir teknik komite oluşturulabileceğini ifade etti.

Yeşil alanların korunması gerektiğine ve sürecin halk ile ortaklaştırılarak yönetilmesine vurgu yapan Ekşi, konuyla ilgili “Yapılacak dönüşüm projesinde adalar içinde bu yeşil alanlar yeterli hale getirilebilir ve istenirse mahalleliyle ortaklaştırılan bu süreçten İstanbul’a örnek olabilecek bir dönüşüm çıkarılabilir. 30 yıldır Üsküdar’da mimarlık yapan bir kişi olarak yapılacak bu dönüşüm sürecinde de gönüllü olarak teknik destek vereceğimin bilinmesini isterim.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ne olmuştu?

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 2. Etap teklifi, 26.09.2016 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiş, Üsküdar Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü ilan panosunda 28.10.2016 -28.11.2016 tarihleri arasında 1 ay süreyle askıya çıkartılmış ve yapılan itirazlar sonucunda da, Büyük Şehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2018 tarih ve 484 sayılı kararı, İstanbul 6 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun  25.06.2018 tarih ve 4859 sayılı kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul 1 Numaralı Ticaret Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 16.08.2018 tarih ve 01_1198 sayılı kararı ve nihai olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2018 tarih ve 1400 sayılı kararı ile uygun görülerek İstanbul Büyükşehir Başkanlığınca 14.09.2018 tarihinde onaylanmıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Send this to a friend