Haber

Acıbadem TİBAŞ Gönüllüleri, Üsküdar Belediyesi’ni protesto etti

Acıbadem TİBAŞ Parkı Gönüllüleri, Üsküdar Belediyesi’nin Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’na yurt yapılmak üzere bedelsiz olarak tahsis ettiği tartışmalı inşaatın durdurulması için Üsküdar Belediyesi önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu.

Acıbadem TİBAŞ Parkı Gönüllüleri, Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı’nın kültür merkezi ve park alanı yapılmak üzere şartlı olarak terk ettiği arazinin Üsküdar Belediyesi tarafından kanuna aykırı bir şekilde bedelsiz olarak Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’na yurt yapılması için tahsis edilmesini eleştiren ve Üsküdar Belediyesini kamu yararını gözetmeye çağıran bir basın açıklamasında bulundu.

ACIBADEM TİBAŞ PARKI GÖNÜLLÜLERİ BASIN AÇIKLAMASI:

Üsküdar Belediyesi gerçekleri kamuoyundan saklamaya ve suç işlemeye devam ediyor. Üsküdar Belediyesi’ni hukuku tanımaya ve görevini yaparak, Acıbadem’de TİBAŞ sitesinin şartlı terk ettiği arazide Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın kaçak inşaatının ardında durmaya değil, kamu yararını, yeşil alanı korumaya davet ediyoruz. 

Üsküdar Belediyesi tarafından Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na 49 yıllığına bedelsiz tahsis yoluyla peşkeş çekilen ve üzerine kaçak (imar planı ve hukuka aykırı) yurt binası yapılan arazimizin, terk şartına ve imar planına uygun şekilde kültür merkezi ve park/deprem alanı haline getirilmesini istiyoruz. Halkın oylarıyla seçilmiş Üsküdar Belediye Başkanı’nı, iş adamlarının vakfının değil, kamunun çıkarlarını savunmaya çağırıyoruz. 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 2017 yılında Üsküdar Kaymakamı’nın da katıldığı temel atma töreninde “TİBAŞ sitesi tarafından şartlı terk edilen bu alana bir kültür merkezi ve 15 Temmuz’da şehit verdiğimiz muhtarımız, Mete Sertbaş’ın adının konacağı bir park yapılacak” sözü verdi. İnşaat alanının önüne dikilen reklam panosunda da 3 yıl boyunca Acıbadem Caddesi’nden başlayan yemyeşil bir park resmedildi.

Bugünse burada yemyeşil reklam panoları yok. Tüm cephesi caddeyi kaplayan bir kaçak bina var. 

Bu binanın bir vakfa kız yurdu olarak verildiği açığa çıktı. Park alanının ise vakıf yurt binasının arka bahçesine dönüştürüldüğü görüldü. 

Temmuz 201 ‘da kültür merkezi yapılacak alanın üst hakkını aylık 4000 TL bedelle, 30 yıllığına, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na verdiğini öğrendiğimiz Türkmen, Mart 2017’de kamuoyuna yaptığı açıklamada, alana kültür merkezi yapılacağını duyurdu. Bir Belediye Başkanı’nın seçmenlerine açıkça yalan söylemesinin nedenini öğrenmek istiyoruz.

VE SORUYORUZ:

-Kültür merkezi olacak diye beyan ettiğiniz alanı, Üsküdar’ın manevi ve kültürel değerlerinden biri olan Aziz Mahmud Hüdayi’nin adını kullanan ama 1985’lerde iş adamları tarafından kurulmuş bir vakfa tahsis etmişsiniz.

NEDEN?

-15 Temmuz’da şehit olan muhtarımız Mete Sertbaş’ın adını kullanarak ve “Bu park ve kültür merkezi onun en çok istediği şeydi, hem vasiyetini yerine getireceğiz, hem adını yaşatacağız” diyerek o tarihte çoktan araziyi Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na yurt yapmak üzere tahsis ettiğiniz gerçeğini Acıbademlilerden sakladınız. NEDEN?

-1/1000 ölçekli imar planında açıkça Belediye Hizmet Alanı (söz verilen kültür merkezi) olarak tanımlı alana kanuna aykırı olarak “eğitim ve sosyal hizmet amaçlı”bina yapılmasına izin verdiniz. Neden? (3194 sayılı imar kanuna bağlı ilgili yönetmeliğin resmi gazetede yayınlanmış maddesi ektedir). 

– 1/1000 ölçekli imar planında en çok 4 kat, yani zemin+3 kat izni varken,3 Bodrum Kat + Zemin Kat + 3 Normal Kat + Çatı Katı olan bir projeye ruhsat verdiniz. Neden?

-% 25 olan imara göre 481 m2 taban alanı olması gerekirken, 1123m2 taban alanı olan bir projeye ruhsat verdiniz. Neden? 

– 2018’de mahkemenin bu imara aykırı durumu tespit ederek durdurma kararı vermesi üzerine, yapılan uygunsuzluğu imarı yüzde 25’den, yüzde 40’a çıkarttırarak yasayı fiili duruma uydurmaya çalıştınız, yani uygunsuzluğa meşruluk kılıfı oluşturdunuz. Neden? 

-Bu artışa rağmen İmar kanununu ihlal ettiği 26 Aralık 2019’da mahkeme kararı ile bir kere daha teyit edilen, dolayısıyla kaçak inşaat statüsünde olan bu yapıyı mahkeme kararına uyup, görevinizi yapıp mühürlemediniz. Neden? 

-İBB’nin mühürlediği kaçak yapıda, inşaat faaliyetlerine devam edilmesine ” ufak tefek elektrik işleri yapılıyor, büyütmeyelim ” diyerek göz yumdunuz ve bu yasadışılığı savundunuz. Neden?

-Mahkeme 26 Aralık 2019’da durdurma kararı verdiği halde kaçak inşaata yasal statü kazandırmak için alelacele 28 Aralık 2019’da iskan verdiniz. Neden?

-Acıbadem sakinlerinin park ve deprem toplanma alanının bir vakfın arka bahçesi olmasına izin verdiniz. Neden?

-2016’da vakfa 30 yıllığına aylık 4000 TL bedelle verdiği üst hakkını, 11 Mart 2019’da  49 yıllığına ve bedelsiz tahsise çevirdiniz. Neden? 

Özetle merak ediyor ve soruyoruz:

-Neden Üsküdar Belediyesi, Üsküdar’ın saygın tarihi, kültürel manevi kişiliğinin adını hukuksuzluklara dokunulmazlık kılıfı olarak suistimal eden Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı yararına, kamu zararına çalışılıyor? 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i yurttaş sorumluluğumuz gereği bir kez daha hukuka ve yasalara uygun hareket etmeye, kaçak inşaatı durdurmaya, yanlıştan dönmeye çağırıyoruz.

İmar planında Belediye Hizmet Alanı olarak tanımlanan ve bu doğrultuda verilen Kültür Merkezi yapılma taahhüdüne uymaya, kız yurdunun arka bahçesi olarak öngörülen parkımızın imar planına uygun, yıllarca inşaatın önündeki reklam panolarında gösterildiği şekilde bizlere geri verilmesini talep ediyoruz.

Hukukun ve yasaların üstünlüğünün tesisi için aralıksız mücadele edeceğimizi ve mutlaka kazanacağımızı duyuruyoruz.

Parklar, yeşil alanlar hepimizindir, parklardaki kullanım alanlarımız işgal edilemez. 

Semtimize, İstanbul’umuza, ülkemize ve yeşil alanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Send this to a friend